Architecture

This page contains changes which are not marked for translation.

Author avatarDiệu Ngô | Last edit 25/12/2020 by Diệu Ngô

Một số mẫu design từ các kênh và nguồn khác nhau được sưu tầm trên internet
Difficulty
Very Hard
Duration
1 month(s)
Categories
Decoration, Furniture, House
Cost
10000 USD ($)

Introduction

Đây là nơi tác giả chia sẻ 1 số công trình sưu tập được tìm thấy từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet. Bạn có thể tham khảo để có thêm nhiều thông tin hay hữu ích nhé.

Materials

Tools

Step 1 -

Comments

Published